7 พ.ย.2560 เวลา 14:00 น.

7 พ.ย.2560 เวลา 14:00 น.  พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (มค 1)/ปรท.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ ศพดส.ตร. และ คณะทำงาน TICAC ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซน C ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.               …

Read More