ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการระวังป้องกันการเข้าถึงสื่อต่างๆในการล่อลวงต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

🎊เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561🎊 ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการระวังป้องกันการเข้าถึงสื่อต่างๆในการล่อลวงต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต โดยทีมวิทยากรจากคณะทำงาน TICAC สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย #TICACอยากให้ผู้ปกครองทุกท่านช่วยกันดูแลเด็กและสอดส่องระวังภัยอันใกล้ตัวครับ..💛

Read More