10 ก.ค.2560 เวลา 08:30 น.

วันที่ 10 ก.ค.2560 เวลา 08:30 น.  พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(กศ 1)/รอง ผอ.ศพดส.ตร. ร่วมเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การสัมภาษณ์/ซักถามเชิงพิสูจน์หลักฐานสำหรับผู้เสียหายและพยานที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งสนับสนุนงบประมาณ และ วิทยากร จาก FBI , HSI สถานฑูต สกรัฐอเมริกา ณ โรงแรม เอทัส กรุงเทพ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ …

Read More