30 มิ.ย. 2560 เวลา 13.30 น.

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าและมอบ

Read More