28 ก.ย.2560 เวลา 12:00 น.

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) ร่วมกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และต่อต้านภัยค้ามนุษย์ “Because We Care” วันที่ 28 ก.ย.2560 เวลา 12:00 – 16:00 น. ณ โซนอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมตกลง …

Read More

17 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 น.

วันที่ 17 ส.ค.2560 เวลา 09:00 น. พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(กศ 1)/ ร่วมเป็นประธาน เปิดการสัมมนา โครงการอบรมสัมมนาการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก ของคณะทำงาน TICAC   ณ Surin Beach Resort อ.ถลาง จว.ภูเก็ต

Read More