ผลการปฎิบัติงานของคณะทำงาน TICAC ในช่วง Operation Cross Country (OCC XI)

ผลการปฎิบัติงานของคณะทำงาน TICAC  ในช่วง Operation Cross Country (OCC XI) ซึ่งเป็นการระดมสรรพกำลังในการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดต่อเด็กร่วมกับ FBI พร้อมกันทั่วโลกในช่วงระหว่างวันที่ 7 กย.-14 ต.ค. 60

Read More

7 พ.ย.2560 เวลา 15:30 น.

วันอังคารที่ 7 พ.ย.2560 เวลา 15:30 น.  แถลงข่าวผลการปฎิบัติงานของคณะทำงาน TICAC  ในช่วง Operation Cross Country (OCC XI) ซึ่งเป็นการระดมสรรพกำลังในการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดต่อเด็กร่วมกับ FBI พร้อมกันทั่วโลกในช่วงระหว่างวันที่ 7 กย.-14 ต.ค. 60  นำโดย พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (มค 1)/หัวหน้าคณะทำงาน TICAC  ณ ห้องประชุมศรียานนท์ …

Read More

7 พ.ย.2560 เวลา 14:00 น.

7 พ.ย.2560 เวลา 14:00 น.  พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (มค 1)/ปรท.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ ศพดส.ตร. และ คณะทำงาน TICAC ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซน C ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.               …

Read More