ผลการปฎิบัติงานของคณะทำงาน TICAC ในช่วง Operation Cross Country (OCC XI)

ผลการปฎิบัติงานของคณะทำงาน TICAC  ในช่วง Operation Cross Country (OCC XI) ซึ่งเป็นการระดมสรรพกำลังในการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดต่อเด็กร่วมกับ FBI พร้อมกันทั่วโลกในช่วงระหว่างวันที่ 7 กย.-14 ต.ค. 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *