ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการระวังป้องกันการเข้าถึงสื่อต่างๆในการล่อลวงต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

🎊เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561🎊
ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการระวังป้องกันการเข้าถึงสื่อต่างๆในการล่อลวงต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต โดยทีมวิทยากรจากคณะทำงาน TICAC
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *