30 มิ.ย. 2560 เวลา 13.30 น.

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าและมอบ

นโยบายการทำงานให้แก่คณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เนตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็กและเยาวชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (TICAC) และมอบโล่เกียรติยศให้แก่หน่วยปฏิบัติงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *