ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฎิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 

29 มี.ค.61 เวลา 13:00 น.
พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(มค1)/ผอ.ศพดส.ตร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฎิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน รรท.ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซีพีทาวเวอร์ พญาไท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *