28 ก.ย.2560 เวลา 12:00 น.

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) ร่วมกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และต่อต้านภัยค้ามนุษย์ “Because We Care” วันที่ 28 ก.ย.2560 เวลา 12:00 – 16:00 น. ณ โซนอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมตกลง “บูรณาการการให้ความช่วยเหลือเด็ก และสตรี ที่ถูกกระทำรุนแรง และต่อต้านภัยค้ามนุษย์” “Because We Care” ทั้งนี้มีตัวแทนจากศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ ภาคีเครือข่าย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และชุมชนต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *