ผอ.ศพดส.ตร. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กจากการที่เด็กตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

22ก.พ.61 เวลา 10:00 น.
พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(มค1)/ผอ.ศพดส.ตร. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กจากการที่เด็กตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ( ZOE Child Rescue Center ) ณ มูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *