กรมกิจการเด็กขอเข้าพบ พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา มค 1 / ผอ.ศพดส.

181400 มี.ค.61
พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(มค1)/ผอ.ศพดส.ตร. ให้คำแนะนำและหารือเกี่ยวกับรูปแบบและกลไลการทำงานระหว่างภาครัฐ และภาคประชาสังคมเพื่อปกป้องคุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ หรือถูกละเมิดผ่านทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะถูกล่อลวงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ ต่อเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *