วันที่ 19 ก.ย.2561 หน.ทีม TICAC รร.นรต. ออกบูธแสดงผลงาน TICAC และความรู้ทางวิชาการในงานประชุมวิชาการสถาบันตำรวจเอเชีย 

📌วันที่ 19 ก.ย.2561 🎊หน.ทีม TICAC🐻 รร.นรต. ออกบูธแสดงผลงาน TICAC🐻 และความรู้ทางวิชาการในงานประชุมวิชาการสถาบันตำรวจเอเชีย
📍ที่ รร.นายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
#รร.นรต. #ฝ่ายวิชาการ #แชร์ความรู้         

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *