วันที่ 15 ก.ย.2561 มูลนิธิ ForFreedom International ร่วมกับชุดปฏิบัติการ TICAC ทีม  และศูนย์ CAC ภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมการเก็บพยานหลักฐานทาง Digital (เบื้องต้น)

🗓วันที่ 15 ก.ย.2561 มูลนิธิ ForFreedom 🎊International ร่วมกับชุดปฏิบัติการ TICAC🐻 ทีม 5️⃣ และศูนย์ CAC ภูเก็ต🏝จัดโครงการฝึกอบรมการเก็บพยานหลักฐานทาง Digital (เบื้องต้น)🔍 และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต🌐ให้กับทีมงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ จ.ภูเก็ต , พังงา และ บก.สส.ภ.8 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและสร้างภาคีเครือข่าย ในการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ CAC ภูเก็ต ด้วยในคราวเดียวกัน💞👧🏻👦🏻#สร้างความรู้#สามัคคีคือพลัง #CACภูเก็ต #ForFreedom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *