พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *