ติดต่อเรา

คณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต
อาคาร 1
ชั้น 19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรสาร: 02 2525020
สายด่วน : 1599

 @TICAC2016                  @TicacThailand