ความเป็นมา

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2552 สหประชาชาติ และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มีรายงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นภาพลามกอนาจารเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อการค้า ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงต่อเนื่อง ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆทางตะวันตก แต่ประเทศเหล่านั้นได้จัดตั้งหน่วยงานที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว แต่ในประเทศไทย ยังไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ จึงถูกมองว่าเพิกเฉยต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2558 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายฯ  “การต่อต้านการค้ามนุษย์” เป็นวาระแห่งชาติ จากนั้นวันที่ 8 ม.ค. 2559 ได้ตั้งคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต หรือ ไทแคค (Thailand Internet Crimes Against Children-TICAC Task Force) ขึ้น  โดยได้รับความร่วมมือจากหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา และ FBI ประจำกรุงเทพมหานคร โดย TICAC ได้ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังส่งเสริมแนวทางให้สังคมได้ตระหนักถึงภัยของการล่วงละเมิดทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งคณะทำงานของทีม TICAC ได้กระจายไปทั่วประเทศ มีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค