ข้อมูลสถิติเบาะแสที่ได้รับแจ้งของ TICAC 163 เรื่อง 42 คดี วันที่ 9 ธ.ค. 2558 – 21 ก.ย. 2560

ข้อมูลสถิติเบาะแสที่ได้รับแจ้งของ TICAC 163 เรื่อง 42 คดี วันที่ 9 ธ.ค. 2558 – 21 ก.ย. 2560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *